Bấm vào để xem hình lớn

Trà Dược Việt (2007) Song Hỷ Trà - Hộp Sơn Mài 335g

Sức khỏe
Nhóm sản phẩm
lượt xem
Số lượt xem bài
17/10/2020
Ngày cập nhật bài
2,585,000đ

(Bấm xem thông tin chi tiết)

Trà Dược Việt (2007) Song Hỷ Trà - Hộp Sơn Mài 335g

 

Trà Dược Việt (2007) Song Hỷ Trà - Hộp Sơn Mài 335g.Trà Dược Việt (2007) Song Hỷ Trà - Hộp Sơn Mài 335g.

  • Tên trà                         Trà Dược Việt (2007)

  • Loại trà                        Trà dược

  • Chất lượng                   ★★★★★ 

  • Trọng lượng                335g

  • Đóng gói                      Giấy xuyến